Chính sách bảo mật thông tin
a. Mục đích và phạm vi thu thập:

 • Việc thu thập dữ liệu chủ yếu trên website https://kimanphat.com/ bao gồm: Họ Tên,
  Email, Điện thoại, Địa chỉ khách hàng trong mục liên hệ. Đây là các thông tin mà trang
  web https://kimanphat.com/ cần khách hàng cung cấp bắt buộc khi gửi thông tin nhờ tưvấn và để trang https://kimanphat.com/ liên hệ xác nhận lại với khách hàng trên website
  nhằm đảm bảo quyền lợi cho khách hàng.
 • Khách hàng sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới
  thông tin mà mình cung cấp và hộp thư điện tử của mình. Ngoài ra, khách hàng có trách nhiệm thông báo kịp thời cho webiste https://kimanphat.com/ về những hành vi sử dụng trái
  phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật.
  b. Phạm vi sử dụng thông tin:
  Công ty sử dụng thông tin thành viên cung cấp để:
 • Cung cấp thông tin về sản phẩm đến khách hàng nếu có yêu cầu từ khách hàng;
 • Giải đáp, phản hồi thắc mắc của khách hàng;
 • Công ty không sử dụng thông tin cá nhân của khách hàng ngoài mục đích trên ;
 • Trong trường hợp có yêu cầu của cơ quan tư pháp bao gồm: Viện kiểm sát, tòa án, cơ quan
  công an điều tra liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật nào đó của khách hàng.
  c. Thời gian lưu trữ thông tin:
  Dữ liệu cá nhân của khách hàng sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ. Còn lại trong
  mọi trường hợp thông tin cá nhân thành viên sẽ được bảo mật trên máy chủ của
  https://kimanphat.com
  d. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân:
  Thông tin cá nhân của khách hàng trên website https://kimanphat.com/ được CÔNG TY
  TNHH KIM AN PHÁT cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân
  của công ty.
 • Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi khách hàng chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý
  của khách hàng đó trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.
 • Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ 3 nào về thông tin cá
  nhân của khách hàng khi không có sự cho phép đồng ý từ khách hàng.
 • Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá
  nhân của khách hàng, CÔNG TY TNHH KIM AN PHÁT sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc
  cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho khách hàng được biết.