Chính sách vận chuyển
Thông thường sau khi nhận được thông tin đặt hàng sẽ xử lý đơn hàng trong vòng 24h và phản
hồi lại thông tin cho khách hàng về việc thanh toán và giao nhận. Thời gian giao hàng thường
trong khoảng từ 3-5 ngày kể từ ngày chốt đơn hàng hoặc theo thỏa thuận với khách khi đặt
hàng. Tuy nhiên, cũng có trường hợp việc giao hàng kéo dài hơn nhưng chỉ xảy ra trong những
tình huống bất khả kháng như sau:
Nhân viên công ty sẽ liên lạc với khách hàng qua điện thoại không được nên không thể giaohàng.
Địa chỉ giao hàng bạn cung cấp không chính xác hoặc khó tìm.
Số lượng đơn hàng của chúng tôi tăng đột biến khiến việc xử lý đơn hàng bị chậm.
Đối tác cung cấp hàng cho công ty chậm hơn dự kiến khiến việc giao hàng bị chậm lại hoặc
đối tác vận chuyển giao hàng bị chậm
Về phí vận chuyển, chúng tôi sử dụng dịch vụ vận chuyển ngoài nên cước phí vận chuyển
sẽ được tính theo phí của các đơn vị vận chuyển tùy vào vị trí và khối lượng của đơn hàng. khi
liên hệ lại xác nhận đơn hàng với khách sẽ báo mức phí cụ thể cho khách hàng.
Riêng khách tỉnh có nhu cầu mua số lượng lớn hoặc khách buôn sỉ nếu có nhu cầu mua sảnphẩm của chúng tôi thì công ty sẽ nhờ dịch vụ giao nhận của các công ty vận chuyển và phí sẽ
được tính theo phí của các đơn vị cung cấp dịch vụ vận chuyển hoặc theo thoản thuận hợp
đồng giữa 2 bên.